Klassfester

19 mars 2014 - KTH M93-6
27 mars 2010 - Klass 9A & 9B Hultdalsskolan
22 april 2005 - KTH M93-6
24 maj 2003 - Klass T3Ma Ebersteinska
7 april 2001 - Klass T2E Ebersteinska
11 nov 2000 - KTH M93-6
25 mars 2000 - Klass 9A & 9B HultdalsskolanFrågor/uppdateringar: kontakta bjorn@stolt.se, 0709-18 50 00.