klasskort
Cilla och Maria håller sig framme på kvällens första kort.