Personen det gäller

Tillbaka till förklaringen
Här finns alla äldre syskon
till personen. Om det finns
flera så står den äldsta överst.
Om det är en *runt* rubriken
så är den personen i rakt
uppstigande led från mig.

Bror
Länk till personens bror

Syster
Länk till personens syster

Här finns all information
om personen. Först står i
fet stil släktskapet till
Björn Stolt. Sedan följer
perosnens alla namn. Till-
talsnamnet står under-
struket
. Efter det finns
födelsedatum och döds-
datum. På de personer båda
dessa finns så följer en
uppgift om personens
exakta ålder vid dödsdagen.

Sedan följer antalet barn
som personen har eller
fick. Slutligen finns alla
personliga uppgifter och
eventuellt en länk till
personens make eller
hustru
.


Här finns alla yngre syskon
till personen. Om det finns
flera så står den äldsta överst.

Bror
Länk till personens bror

Syster
Länk till personens syster
Här finns personens eventulla barn. Om det är flera står det äldsta till vänster Son
Länk till personens son
Dotter
Länk till personens dotter